Praktisk info

Her kan du lese litt praktisk informasjon
om legekontoret.

Aktuelt

Her finn du våre siste nyheiter og
aktuelle saker.

Kontakt

Kontaktinformasjon og kart
for å finne fram til oss.

Velkommen til Luster Legekontor

Velkommen til oss!
Det kommunale legekontoret ligg i Helsesenteret i sentrum av Gaupne. Her er 10 fastlegar og ein LIS-lege. Desse organiserer legevakta i kommunen. Legekontoret har eit velutstyrt laboratorium, som i tillegg til blodprøvar bl.a. utfører ekg, spirometri, sårskift, 24t-blodtrykk.
Enkel ultralyd blir også utført hos oss.

Me har fokus på deg som pasient, og me strekkjer oss for å hjelpe deg på best mogeleg måte. For oss er det viktig at du føler deg trygg og ivareteken.

Opningstider

TelefontidKonsultasjonLaboratorium
Måndag8.00 – 14.00 8.30 – 14.008.30 – 14.30
Tysdag8.00 – 14.008.30 – 14.008.30 – 14.30
Onsdag8.00 – 14.008.30 – 14.008.30 – 14.30
Torsdag8.00 – 14.008.30 – 14.008.30 – 14.30
Fredag8.00 – 14.008.30 – 14.008.30 – 14.30

Andreas Dyrkjær

Kommuneoverlege og fastlege

Andreas Dyrkjær har permisjon frå stillinga si i Luster kommune fram til 1/4-25. Sindre Gilje Kjebekk er vikar denne perioden. Sindre har tidlegare vore 6 månader på legekontoret som LiS-1 lege (tidlegare kalla turnuslege).

Morten Larsen

Fastlege- spesialist i allmennmedisin

Sofie Rosager

Fastlege – helsestasjonslege- spesialist i allmennmedisin

Siri Liestøl Christensen

Fastlege – spesialist i allmennmedisin -tilsynslege på HOS

Lars Håkon Sollibakke Mo

Fastlege

Lars Håkon Mo er i permisjon fram til 1/9-2024. I mellomtida er Peter Vencken vikar.

Bård Lilleeng Flattun

Fastlege – spesialist i samfunns- og allmennmedisin

Bård F. Lilleeng har permisjon fram til 1/4-25. Peter Vencken blir vikar fram til november 2024.

Rannveig Ragnarsdatter Hjetland

LIS1-lege

Frå 1/3-24 og 6 månader framover er Rannveig LIS1-lege (tidlegare kalla turnuslege). Velkomen til oss!

Linnea Jarmund Halle

Fastlege og tilsynslege på KA

Linnea Halle er i permisjon, og har sagt opp stillinga si frå 1/6-24. Lena Bergesen vil overta denne lista frå 1. august. Lena har tidlegare vore vikar på denne lista.

Peter Vencken

Vikarlege og spesialist i allmennmedisin

Peter Vencken er fastlegevikar fram til 18/11-2024

Lars Håkon Mo er i permisjon fram til 13/8-24 og Linnea Halle er i permisjon fram til 1/6-24. Imellomtida er Peter Vencken vikar. Peter Vencken blir også vikar for Bård Lilleeng fram til 18/11-24.
Peter Vencken er spesialist i allmennmedisin.

Marthe Broch Hauge

Fastlege

Ingunn Elise Watsend Erichsen

Fastlege, spesialist i allmennmedisin og vikarierande kommuneoverlege

Lena Bergesen

Frå mai 2024 vil Lena Bergesen komme tilbake frå permisjon og frå august 2024 vil ho overta lista til Linnea Halle. Denne lista har ho tidlegare vore vikar på.

Sindre Gilje Kjebekk

Vikarlege

Vikar for Andreas Dyrkjær til 1/4-25.

Sidsel Mondorf

Legevaktvikar

Annika Dyrkjær

Vikarlege og tilsynslege ved LOS

Lena Bergersen si liste har sidan februar 2021 hatt Annika Dyrkjær som fast vikar. Då Lena overtek lista til Linnea vil denne lista bli «Liste utan fastlege», men framleis betjent av Annika Dyrkjær, slik det har vore sidan 2021. Håpet er at eit endra regelverk på sikt vil gjera at Annika Dyrkjær kan bli eigar av denne lista.

Sigrun Sandvik Kalhagen

Bioingeniør

Mariann Alme

Helsesekretær

Mariann Fuglesteg

Sjukepleiar

Anne Helen Natvik

Sjukepleiar

Siv Anne Teigen

Sjukepleiar

Torill Neverdal

Vikar, bioingeniør

.

Bjørg Stegegjerdet

Sekretær

Camilla Therese Leirdal

Helsefag-arbeidar

irmelin Mandelid Larsen

Vikar

Øygun Kjos

Sekretær

Pensjonert, men vikar

Kjellrun Øvregard

Sekretær

Pensjonert, men vikar