Konsultasjonstype Pris
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege/spesialist kr. 170 ,-/224,-
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning kr. 61,-
Blodprøvetaking og andre prøver kr. 61,-
Etc kr. 0,-