Konsultasjonstype Pris
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege/spesialist kr. 160 ,-/212,-
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning kr. 59,-
Blodprøvetaking og andre prøver kr. 59,-
Etc kr. 0,-