Kjellrun Øvergard

Kjellrun Øvregard

Sekretær

Kjellrun møter du i skranken, alltid blid og hjelpsam.
Ho organiserer det meste og held kontroll på legar og timar, og er orakelet vårt i stort og smått.

Øygunn Kjos

Øygun Kjos

Sekretær

Øygunn sit også i skranken, og hjelper deg på beste måte i alle saker. Med myndig hand styrer ho timane, og tek godt imot alle, både pasientar og nytilsette.

Bjørg Stegegjerdet

Bjørg Stegegjerdet

Sekretær

Halvparten av dagane i veka er det Bjørg du møter i skranken.
Med sitt blide vesen får du alltid den beste hjelpa du kan få.

Nora Vallander

Sigrun Sandvik Kalhagen

Bioingeniør

Sigrun er den som har vore lengst ved legekontoret. Ho jobbar to dagar ved laboratoriet og 2 dagar på kontoret.

Bente Nystogå

Mariann Alme

Helsesekretær

Mariann er venlegheita sjølv. Ho jobbar på laboratoriet 3 dagar i veka, og har ein kontordag der ho har ansvar for rekningar og utbetalingar.

Torill Neverdal

Torill Neverdal

Bioingeniør

Torill er bioingeniør med erfaring frå molekylærbiologi i Bergen. Ho har vore her sidan 2016, og jobbar også vakter ved Lærdak sjukehus. Ho er ein veldig erfaren prøvetakar.

Nora Vallander

Mariann Fuglesteg

Sjukepleiar

Mariann er ein flink sjukepleiar med paramedic-bakgrunn. Ho har no permisjon frå stillinga si.

Bente Nystogå

Anne Helen Natvik

Sjukepleiar

Anne Helen er alltid sprudlande og blid. Ho har stor omsorg for alle, og Sjukepleiar med stor S!

Siv Anne Nes

Siv Anne Teigen

Sjukepleiar

Siv Anne kom inn som vikar for Mariann i mars. Ho har glidd godt inn i kollegiet. Det er kjekt å ha ho på laget.