Ynskjer du å byte fastlege kan du gjere det enkelt på helsenorge.no,
eller du kan ringje HelseNorge på tlf. 23 32 70 00 med tastevalg 2.

Det er mogeleg å byte fastlege 2 gonger i året, samt når du flyttar til ein annan kommune.