Influensa-vaksinering:

Luster kommune vil vaksinere målgruppene mot influensa på desse datoane:

Onsdag 26.10.2022  10-13 i gymsalen Hafslo skule

Fredag 28.10.2022  10-13  i gymsalen Luster oppvekstsenter

Fredag 04.11.2021 9-14  i Idrettshallen i Gaupne

Ingen timebestilling. Ein kan møte opp der det høver. For personar i målgruppene, er vaksina gratis??

Koronavaksine hjelper ikkje mot influensa.

Dette er målgruppene i influensavaksinasjonsprogrammet:

 •  personar over 65 år
 •  bebuarar i omsorgsbustadar og sjukeheim
 •  barn, unge og vaksne med ulike kroniske sjukdommar
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
 •  personar med kroppsmasseindeks over 40
 •  gravide i 2. og 3. trimester
 •  prematurt fødde barn, spesielt barn født før veke 32 i svangerskapet, frå 6 månader til fem år.
 •  helsepersonell og andre tilsette i helse- og omsorgstenesta med pasientkontakt
 •  husstandskontaktar til personar med nedsett immunforsvar
 •  svinerøktarar og personar med jamleg kontakt med levande griser