Status legebemanning

Nokre innbyggjarar i Luster vil snart få informasjon frå
HelseNorge om endring av fastlege. Årsaka til dette er permisjonar, stillings-
og funksjonsendringar.

Fleire vil stå på «Liste utan fastlege», dette skuldast midlertidige endringar og alle innbyggjarane har uansett ein fast lege å kontakte.

Påskestengt

Legekontoret er, i tillegg til helgedagane i påska, stengt onsdag 27. mars.
Ved behov for øyeblikkeleg hjelp ring 116 117. For akutt hjelp og viss det står om liv ring 113.

Koronavaksinering

Dersom du ynskjer oppfriskingsdose med koronavaksine kan du ringe legekontoret. Det er ikkje planlagt bestemte datoar, det blir sett opp dersom det er behov i målgruppa.

Endra opningstid for telefon

Tida for telefonar inn til legekontoret blir endra til 08.00-14.00 frå 1. desember.

Vaksine mot lungebetennelse

Målgruppa er alle eldre 65+, samt dei med immunsvikt eller kroniske sjukdommar. Slik vaksine bør fornyast kvart 6. år.
Vaksina gjev god beskyttelse mot alvorleg lungebetennelse.
NB! Sjekk din vaksinestatus på HelseNorge, der står det om og evt når du har fått slik vaksine.

Ungdom, 16-18 år?

For at ungdomen din skal ha moglegheit til å kommunisere med fastlegen sin digitalt, må du som føresatt godkjenne dette på di side i HelseNorge. Dette er ein fordel fordi din kommunikasjon med legen hamnar i din journal, også om du stiller spørsmål på undomen sine veger.
Du må endre personverninnstillingane på di side. Det kan gjerast på følgjande måte:
– Logg inn med BankID på HelseNorge
– velg Meny
– velg Tjenester
– rull ned på sida
– gjer endringar på Personverninnstillinger

Korleis bestille time på legekontoret:

 • Gå inn på helsenorge.no
 • logg inn med BankID
 • velg evt «til Helsenorge-forside»
 • velg bestill time (velg evt fastlege)
 • velg kvar du skal ha time
 • velg ein utheva dato
 • velg klokkeslett
 • rull ned
 • velg gå vidare
 • skriv i feltet «Kva gjelder timen?»
 • klikk på send bestilling
Hugs å evt. avbestille time:
 • gå tilbake til forside
 • rull ned til timeavtalar
 • velg timen du vil avbestille, rull lenger ned
 • velg avbestill time
 • bekreft avbestilling

Alle som kan, blir oppmoda om å bestille på Helsenorge.no. Dersom du ikkje får det til, eller manglar fastlege i Luster, må du ringje legekontoret på til 57685600 (kl 8-14.30).

FHI: https://www.fhi.no/

Link til brukarrettleiing korona-hurtigtest:  https://dianews.roche.com/covid_selvtest.html

Til deg som har diabetes

Norsk diabetessregister for vaksne inneheld diabetesdata på pasientar med diabetes i Noreg. Dataene blir brukt til å forbetre kvaliteten på diabetesbehandlingen i Noreg og til diabetesforskning.
Les meir om diabetesregisteret og kva opplysningar som blir samla inn på https://www.noklus.no/norsk-diabetesregister-for-voksne/ Der finn du også informasjon om korleis du kan reservere deg mot at dine opplysningar blir sendt inn til registeret.

Video- eller telefonkonsultasjon:

Luster legekontor tilbyr video-konsultasjon eller telefon-konsultasjon.
Dette kan avtalast ved å ringje legekontoret, tlf 57 68 56 00, eller avtalast med fastlegen via e-kontakt.
Konsultasjonen kostar det same som ved vanleg oppmøte.