Koronavaksine

Det blir gjeve tilbod om korona-vaksine til innbyggjarar i kommunen over 65 år, samt til alle som manglar dose 1, 2 eller 3, og dei som er tilrådd 4. dose av spesialisthelsetenesta.
Vaksineringa skjer i idrettshallen i Gaupne, onsdag 31/8 kl 13.00-18.00. Det er ingen timebestilling, berre til å møte opp.

Sommarferie

Legane har ferie slik:
Lars Håkon S.Mo: veke 26, 27, 28 og 32
Sofie Rosager: veke 26, 27 28 og 29
Morten Larsen: veke 26, 27,28 og 29
Linnea Halle: veke 27, 28, 29 og 30
Andreas Dyrkjær: veke 29, 30, 31 og 32
Annika Dyrkjær: veke 29, 30 31 og 32

Vaksine mot lungebetennelse

Staten leverer no ut gratis vaksine mot lungebetennelse (pneumokokkvaksine). Dette vil gjelde i mai og juni.

Målgruppa er alle eldre 65+, samt dei med immunsvikt eller kroniske sjukdommar. Slik vaksine bør fornyast kvart 10. år.

Vaksina gjev god beskyttelse mot alvorleg lungebetennelse.

Dei dette er aktuelt for kan melde seg på ved å ringje legekontoret tlf. 57685600.
NB! Sjekk din vaksinestatus på HelseNorge, der står det om du har fått slik vaksine.

Koronatest

Har du bruk for koronatest, får du no utdelt sjølvtest på legekontoret. Desse er gratis og berekna til dei som har symptom på luftvegsinfeksjon, eller er pålagt test etter utanlandsreise. Dei som ynskjer test av andre grunnar må kjøpe test på apoteket.

Link til brukarrettleiing korona-hurtigtest:  https://dianews.roche.com/covid_selvtest.html

Korleis bestille time på legekontoret:

 • Gå inn på helsenorge.no
 • logg inn med BankID
 • velg evt «til Helsenorge-forside»
 • velg bestill time (velg evt fastlege)
 • gå direkte til timebestilling
 • velg kvar du skal ha time
 • velg ein grå dato
 • velg klokkeslett
 • rull ned
 • skriv i feltet «Kva gjelder timen?»
 • klikk på bestill
Hugs å evt. avbestille time:
 • gå tilbake til forside
 • rull ned til timeavtalar
 • velg timen du vil avbestille, rull lenger ned
 • velg avbestill time
 • bekreft avbestilling

Alle som kan, blir oppmoda om å bestille på Helsenorge.no. Dersom du ikkje får det til, eller manglar fastlege i Luster, må du ringje legekontoret på til 57685600 (kl 8-14.30).

Koronavaksinering:

Det er no opna for at alle som er fylt 12 år, kan bestille time til 1. dose. Me oppmodar alle som ikkje har fått fyrste vaksinedose om å bestille time til vaksinering på tlf 57685600.

17/6-21:
Etterregistrering av koronavaksiner tatt utanfor Norge:

Dokumentasjonen kan leverast eller sendast til legekontoret. Den kan ikkje sendast på usikra epost; elekronisk sending må evt gå gjennom helsenorge og fastlege.
Dokumentasjonen må innehalde:
Identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato, vaksine, det bør også inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel.

Informasjonsside om Koronavirus:

http://luster.custompublish.com/informasjonsside-om-koronaviruset.6293352-525011.html

FHI: https://www.fhi.no/

11/12-20:
Til deg som har diabetes

Norsk diabetessregister for vaksne inneheld diabetesdata på pasientar med diabetes i Noreg. Dataene blir brukt til å forbetre kvaliteten på diabetesbehandlingen i Noreg og til diabetesforskning.
Les meir om diabetesregisteret og kva opplysningar som blir samla inn på https://www.noklus.no/norsk-diabetesregister-for-voksne/ Der finn du også informasjon om korleis du kan reservere deg mot at dine opplysningar blir sendt inn til registeret.

2/4-20:
Video- eller telefonkonsultasjon:

Luster legekontor tilbyr video-konsultasjon eller telefon-konsultasjon.

Dette kan avtalast ved å ringje legekontoret, tlf 57 68 56 00, eller avtalast med fastlegen via e-kontakt.

Konsultasjonen kostar det same som ved vanleg oppmøte.